– Toffen hadde lang fartstid i LNS og dette går hardt inn på oss alle. Våre tanker går til familien, venner og arbeidskamerater. Det er et sterkt samhold i LNS, vi sørger sammen og vi har hatt tett kontakt med de pårørende i etterkant av ulykken og vil fortsette å ha det i tiden fremover, sier administrerende direktør Jonas Tetlie i en pressemelding fra selskapet.

Politiet gjennomfører rutinemessig etterforsking av saken og Arbeidstilsynet er varslet i henhold til prosedyrer. LNS har iverksatt en ekstern gransking som skal gjennomføres av Kiwa AS.

– Vi bidrar selvsagt med alt vi kan til politietterforskingen og vil også samarbeide tett med Arbeidstilsynet og eksternt granskingsorgan. Det er viktig for oss å få klarhet i hendelsesforløpet og svar på hva som har skjedd. Vi i LNS vil arbeide for at slike ulykker ikke skjer igjen, understreker Tetlie.

Ved anlegget er det nå fokus på trygg oppstart etter driftsstans gjennom helgen. De ansatte ved anlegget har blitt i varetatt av både kriseteamet i Nordreisa kommune, prest fra Kvænangen kommune og LNS sin egen krisestab.