Ganske trygg på at Hålogalandsveien vil være en del av statsbudsjettet

foto