Populær tursti kan snart få toaletter i begge endene