Øksnes kommune skriver på sine nettsider at de har fått tilbakemeldinger om at det har vært ferdsel med ulike kjøretøy på Tunstad og Øksnes almenningskai.

- Bruk av kaiene til tunglast er ikke tillatt, skriver kommunen.

De har også fått meldinger om at det er loset tunglast direkte på kai.

- Kaiene er ikke dimensjonert for slike laster, skriver de.