Antall konkurser og tvangsavviklinger i 2015 lå 0,8 prosent under 2014-tallene. I desember var det en betydelig nedgang, på 17,8 prosent. Det kommer frem av en pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

I Nordland var det i 2015 registrert 218 konkurser mot 261 året før. Det er en solid nedgang.

I hele 2015 registrerte Konkursregisteret 5 781 konkurser og tvangsavviklinger. Det tilsvarende tallet for 2014 var 5 828, en nedgang på 0,8 prosent.

Størst nedgang i 2015 hadde Aust-Agder, med 26,8 prosent. Troms hadde en nedgang på 20,2 prosent. Noen fylker opplevde imidlertid en stigning i konkurstallene i fjor. Størst stigning hadde Buskerud, med 21,9 prosent. Sogn og Fjordane hadde en stigning på 21,1 prosent.

Nedgang i desember

I desember gikk antallet konkurser og tvangsavviklinger ned med 17,8 prosent, målt i forhold til desember 2014.

Aust-Agder hadde den største nedgangen, med 79,3 prosent. Nordland hadde en nedgang på 50,0 prosent.

Størst stigning hadde Nord-Trøndelag, med 42,9 prosent. Finnmark hadde i desember en økning på 28,6 prosent.