Lærerne Randi Rognmo, Marie Lichtwarck, Drude Bastiansen og Tove Gaarder mener det er viktig å markere 1. mai.

Folk, korpsmusikk og fargerike paroler som oste av bekymring over blåpolitikk satte torsdag sitt preg på blåbyens gater. Sortland musikkforeningledet an da nærmere 200 vesterålinger gikk i tog for å markere arbeidernesinternasjonale kampdag. "Nei til monsterkommuner", "Bevarmatjorda: Nei til H/Frps byplan" og "Nei til privatisering av renholdi Sortland" var blant parolene som ble båret gjennom gatene til blantannet "Internasjonalen".

Kystopprøret fortsetter

Etter toget samlet folk seg til det tradisjonelle 1. mai-arrangementet iSamfunnssalen. Hovedtaler Bente Aasjord hadde meldt forfall, mennordområdekoordinator for Naturvernforbundet Geir Jørgensen steppet  inn.

I kystopprørets ånd snakket han i sin tale om viktigheten av å kjempe forvåre lokale ressurser, og trakk spesielt frem fiskeriressursene.

- Stabler du alle torskeeggene som forskerne mener ble gytt bare på Hølla iår, får du tre søyler som rekker herfra og opp til månen. Når vi som bor herved verdens beste fiskeplass likevel føler oss fattig, er det noe som er galt.Vi kan ikke basere fremtida vår på politikere som legger seg flate for rikingersom Røkke, sa Jørgensen.

- Vi må holde trykket oppe på det som er en selvfølge, at fisken tilhøreross i lover og regler. De politikerne som ikke er i stand til å gjennomføre sinegen politikk, kan vi ikke ha, sa han.

Frihet

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Ap snakket i sin appell omarbeiderbevegelsens frihetsbegrep.

- Hva slags frihet har du til å delta i samfunnet om du ikke  harinntekt? Om skolen koster mer om du har råd til? Den viktigste friheten er denvi i fellesskap kan gi hverandre, sa Juvik - og ytret bekymring over atskattelette er det Siv Jensen er mest stolt over å ha fått til etter seksmåneder i regjering.

- Viktig å engasjere seg

Lærerne Randi Rognmo, Marie Lichtwarck, Drude Bastiansen og Tove Gaardermener det fortsatt er viktig å markere 1. mai.

- Det er viktig å engasjere seg i det som skjer i samfunnet, og fortsattkjempe for arbeidernes rettigheter. Ting som har blitt kjempet frem over tid,kan bli fjernet med et pennestrøk, sier de.

De trekker frem både KS sitt forslag til arbeidstid for lærerne, samtprivatisering av renholdet i Sortland som viktige saker å kjempe mot. "Kvaliteti skolen - ikke rør arbeidstidsavtalen for lærerne" var en av parolene itoget torsdag.

- Ofte føler man at avgjørelser tas over hodene våre, avgjørelser som fårbetydning for vår arbeidshverdag. Gjerne av folk som ikke vet hva avgjørelseneinnebærer. Oppgaver blir stadig delegert ned til oss lærere, og vi får mindretid til å gjøre det vi skal - blant annet fordi det kuttes i stillinger. Vipålegges mer ovenfra, og vår mulighet til å gjøre en god jobb innskrenkes.Dette har igjen å gjøre med at kommunene i Norge blir tynt, sier de.