Kjøretøyet de er anmeldt for å ha kjørt rundt i på Myre, varuregistrert.

Politiet melder i sin logg at det ikke er snakk omruspåvirket kjøring, samt at de to personene har erkjent forholdet.