I begynnelsen av mai ble det fra Fylkesmannen i Nordland sendt ut henvendelse til kommunene i Nordland for å invitere til å få etablert en ordning som skal gi oppreisning til tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever. I midten av oktober har 18 kommuner gitt tilbakemelding om at dette vil man være med på. Ingen kommuner har sagt de ikke vil være med på ordningen. Tilbakemeldingene er ifølge Fylkesmannen mer enn mange nok til at man vil sette i gang.

Flere kommunestyrer har initiativet til behandling nå i høst. Rana kommune har fått i oppgave å utforme en søknad om skjønnsmidler på vegne av kommunene som blir med på ordningen. Man har satt en frist til utgangen av året for å få med eventuelle etternølere blant nordlandskommunene.

Fylkesmannen vil videre gå i dialog med Nordland fylkeskommune for å se på behov for ressurser. KS Nordland og Fylkesmannen i Nordland også oppnevne oppreisningsutvalg. Kommuner som ikke er med i løpet av året har fått beskjed om at de bør regne med å kunne slenge seg med i ordningen senere.