Partiet har slitt med å komme på offensiven, viser gjennomsnittsmålinger fra Poll of polls. Det siste halvåret har nedgangen vært jevn, med en oppslutning på 30,9 prosent i april. Det tilsvarer 56 mandater på Stortinget.

Torsdag samles troppene til et fire dager langt landsmøte i Folkets Hus i Oslo. Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke trekke fram noen spesielle saker når han blir bedt om å nevne hva det blir viktigst for landsmøtet å få behandlet. I stedet fremhever han tradisjonelle spørsmål og saksfelt som skole, helse og eldre.

– Jeg tror det blir mye engasjement rundt disse temaene, slik det pleier å være på Arbeiderpartiets landsmøte, sier Støre til NTB.

Kamp om K-en

Det var da heller ikke mange dissenser da programkomiteen la fram sitt forslag i begynnelsen av februar.

Det er ventet debatt om KRLE-faget i skolen. AUF fikk med seg Anniken Huitfeldt på et forslag om å fjerne "K"-en og utvikle religions- og livssynsfaget til det de mener vil være et mer inkluderende fag.

Likeens var AUF også uenig i flertallets innstilling om en tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvote til 14 uker. Ungdomsorganisasjonen vil heller dele permisjonen i to, der de første ni ukene forbeholdes mor som en særordning etter fødsel og resten deles i to like deler mellom foreldrene.

Kompromissforslag demper oljestrid

Derimot later det til at kompromissforslaget om oljevirksomhet utenfor Lofoten har tatt noe av brodden av debatten, selv om AUF også her imot.

Programkomiteen gikk inn for å åpne for konsekvensutredning sør for Røst, mot å verne et fem mil bredt belte lengst kysten og utsette beslutningen for Nordland VII og Troms II.

I forkant av landsmøtet har forslaget fått oppslutning av elleve fylkeslag, mens tre har stemt mot. To fylkeslag har valgt å ikke behandle spørsmålet.

Støre har tro på at landsmøtet vil gi sin tilslutning – selv om han også er forberedt på debatt.

– Jeg har reist til mange fylkeslag selv og merket meg at forslaget gjør det mulig for bredere interesser i partiet og fagbevegelsen å si at de er lyttet til og tatt hensyn til, sier han.

– Forslaget vekker ikke begeistring hos dem som enten ønsker full aktivitet eller ingen aktivitet, men jeg tror det treffer et godt kompromiss, sier han.