Kari Randen Hatløy mente seg  i fjor høst forbigått da formannskapet i Hadsel skulle tildele en 50 prosent driftshjemmel i fysioterapi. Dette til tross for at hun av intervjuutvalget ble ansett som den best kvalifiserte søkeren, og var innstilt på førsteplass.

Fire posisjonspolitikere gikk i møtet inn for å legge utvalgets vurdering til side, og sørget for at driftstilskuddet gikk til en annen søker.

Les også: Vurderer rettssak

Ville ikke forhandle

Det ble nylig holdt dialogmøte mellom kommunen og Kari Randen Hatløy. Hun har ikke hatt ønske om å forhandle om erstatningsbeløp, men ønsker definitivt å få tildelt en 50 prosent driftshjemmel.

Om hun ikke kommer til enighet med kommunen vil Randen Hatløy gå til søksmål. En hjemmel kan i utgangspunktet ikke tildeles direkte uten en normal prosess med kunngjøring og tildeling.

Advokat

Rådmannen i Hadsel har rådført seg med KS-advokaten, som opplyser at dersom vurderingene viste at klager var best skikket utgangspunktet, så var muligheten der til å foreta en direkte tildeling. En slik tildeling må imidlertid gjøres innen rimelig tid. Hva rimelig tid er, angis ikke nærmere.

Rådmannen slår fast at den opprinnelige prosessen ble gjennomført på forsvarlig vis, og viser til at administrasjonen pekte på Randen Hatløy som best skikket til å få hjemmelen. Formannskapet kom som kjent til en annen konklusjon.

Tre alternativer

I forarbeidet til torsdagens formannskapsmøte i Hadsel påpeker rådmannen at det ikke tas stilling til rett og galt. Det legges opp til at politikerne må vurdere tre alternativer:

- Ta klagen til følge og tildele 50 prosent hjemmel.

- Avvise klagen.

- Hevde at formannskapets vedtak er gyldig, og tilby Randen Hatløy en kompensasjon for å unngå unødig rettsbehandling.

Et 50 prosent driftstilskudd utgjør 198.500 kroner per år.