Det kommer frem i et brev adressert til Sortland kommune tidligere i desember.

– Risiko uten lys

I brevet kommer det frem at Terje Steiro er bekymret for det han mener er en betydelig risikofaktor i en mye trafikkert gate i sentrum.

– Sjøgata, med sine knapt 300 meter, er en av Sortlands mest trafikkerte gater, med betydelig biltrafikk sammen med et stort antall myke trafikanter, skriver Steiro i brevet.

Sjøgata er tilførselsvei til Sortland Storsenter, med sine arbeidsplasser og kunder.

– På samme strekning er det cirka 170 boenheter samt betydelig trafikk til og fra stedets største antall parkeringsplasser/-hus, heter det videre.

Til Sortlandsavisa utdyper Steiro:

– Vi har en egeninteresse av at våre kunder til storsenteret skal ha så god adkomst som mulig. I tillegg etterlater det en oppfatning av at ting er dårlig organisert, når en hel gate i sentrum er bekmørk, som i dag, sier han.

Forskutterer

I og med at kommunen har prioritert bort oppgradering av gatelysene i Sjøgata, tilbyr Steiro seg å vederlagsfritt forskuttere kostnadene med reparasjon og eventuell utskiftning av armaturene til led-lys, frem til 2017 eller 2018.

Tilbudet gjelder alle armaturene fra krysset mellom Nordre Frydenlund allé og Strandgata til Sjøgata, samt fra krysset Nordre Frydenlund allé og Sjøgata og nordover. Det vil si den sørlige og østlige veien rundt Sortland storsenter (se kart).

Enn så lenge har ikke Steiro fått noe respons fra kommunen, ut over at brevet er mottatt. Han har fått signaler på at kommunen skal se på dette etter årsskiftet.

– Jeg håper at de ser på dette som et bidrag i en utfordrende tid. Dette er en vederlagsfri forskuttering av en bevilling som kanskje kommer i 2017, 2018 eller senere, sier Steiro til SA.

– Må gjøres nå

I brevet presiserer Steiro at tilbudet står ved lag frem til 31. januar 2016. En forutsetning for tilbudet er at arbeidet kan utføres nå i mørketiden.

– Sortland vil dermed kunne fremstå som en mer velorganisert by, samtidig som en kan redusere risikoen for unødvendige skader, skriver Steiro i brevet til kommunen.

Ifølge fungerende rådmann Johnny Kvalø, er ikke dette noe som er diskutert internt i kommunen enda.

– Det er selvsagt hyggelig, men ikke noe vi har snakket om, sier han til Sortlandsavisa.

Terje Steiro Eiendom AS hadde en omsetning på 7,7 millioner kroner i 2014, og har ligget jevnt på det nivået de siste årene. Årsresultatet var på nesten 1,6 millioner kroner. Eierne tok ut et utbytte på 1,2 millioner kroner i 2014. Stortinden AS, eid av Terje Steiro, er største aksjonær med 84,03 prosent av aksjene.

Uklar prislapp

Hva prislappen på utbedringa vil være, er ikke klart. El-Team, som fikk anbudet på lysene i Strandgata, mener at man først må kartlegge problemet med gatelysene i gata, før man kan anslå kostnaden.

– Det er en jordfeil på anlegget, som kan være på kabel eller på armatur. Det er nesten umulig å forespeile en prislapp på det før man har kartlagt dette, sier daglig leder i El-Team, Mads Røkenes.

Røkenes har vært i kontakt med Terje Steiro om saken, og blitt enige om at de etter nyttår skal vurdere om det kan være mulig å gjøre noe med deler av anlegget.

Steiro selv vet heller ikke hva prislappen blir ender på, men regner med å måtte låne ut rundt 200.000 kroner, avhengig av hva som må gjøres.