Ordfører Siv Dagny Aasvik rekte ut gaver til 13 arbeidere i Hadsel kommune etter å ha jobbet 25 eller 35 år.

– I dag har jeg som ordfører en hyggelig oppgave. Dere er spesielt inviterte gjester som har lagt ned mange år i vår tjeneste. De tjenester og velferd vi får tar vi kanskje for gitt. Dere sørger for å gi oss hjelp, svarer på spørsmål, viser omsorg, trøst og er tålmodige. Dere øser av deres engasjement og erfaringer.

For 25 års tjeneste ble det utdelt en glasskål av Siv Johansen. For 35 års tjeneste ble det utdelt krystallvase av Magnor glassverk.

– Mange er ukjente med ordet erkjennelighet. Det betyr å vise takknemlighet, belønning eller respekt.

25 års tjeneste

 • Venke Jensen, Hadsel sykehjem

 • Roar Møller, Seljeveien dagsenter

 • Ola Steimoeggen, Melbu skole

 • Gunn Eva Blom, Innlandet barnehage

 • Mona Lise Knutsen, Tjenestekontoret

 • Siw K. Norheim, Hjemmetjenesten

 • Eldri Pettersen, Melbu barnehage

35 års tjeneste:

 • Oddveig Bentzen, Innlandet alderssenter

 • Marit N. Holdhus, Melbu skole

 • Tove Eidem - Hjemmetjenesten Stokmarknes

 • Kathe Jakobsen - Stokmarknes skole

 • Kjersti Skare - Melbu barnehage

 • Kristine Vassbotn - Melbu barnehage