Andøy kommune gikk med 13,8 millioner kroner i overskudd i fjor. Formannskapet skulle mandag behandle regnskapet og årsmeldingen for fjoråret, etter at økonomisjef Stein Ivar Johansen hadde orientert om regnskapet.

Les også: Forslag i formannskapet: Utreder gratis hall-leie

4,5 mill. til ulike tiltak

Ordfører Jonni Solsvik la fram forslaget fra det borgerlige flertallet der man disponerer 4,5 millioner kroner av overskuddet til forskjellige tiltak.

Den største summen på 1,5 millioner kroner skal brukes til veivedlikehold. Man foreslår også å bruke 700.000 kroner til renovering av omsorgsboliger på Andenes.

Garderobene i idretts- og svømmehallen på Andenes skal pusses opp for 700.000 kroner. Man foreslår videre å bruke 600.000 kroner til lekeapparater i barnehagene.

Man dekker også opp underskuddet i Andøy Havn KF med 352.000 kroner og dekker inn 478.000 kroner til et merforbruk på investeringer fra i fjor.

I forrige kommunestyre tok Frps Britt Moum Næss spørsmålet om hall-leie for ungdomsaktiviteter. Det borgerlige flertallet vil gi 100.000 kroner i tilskudd til dette i 2017.

Resten av overskuddet på 9,3 millioner kroner settes av til disposisjon.

Ap vil bruke seks millioner

Aps Sveinung Ellingsen la fram forslag om at seks millioner av overskuddet skal brukes til asfaltering og vedlikehold av kommunale bygg.

– Jeg har også lyst til å støtte forslaget om støtte til hall-leie og lekeapparater i barnehagene, så vi får se hva blir enige om, sa Ellingsen.