I over 40 år har Lionsmessa på Andenes befestet seg som en populær og svært godt besøkt varemesse, med et bredt spekter av utstillere innen alt fra bobiler og personbiler via klær og blomster til elektronikk og nisjeprodukter, for å nevne noe. I tillegg har publikum fått god underholdning på messa, som har skapt yrende liv i og utenfor Andenes idrettshall i månedsskiftet mai-juni gjennom over fire tiår. Men i år blir det altså ingen Lionsmesse.

– Sviktende påmelding

Roger Jacobsen, Svein Enoksen og Arild Dahle sier årsaken er sviktende påmelding fra utstillere.

– Vi hadde mange av de store bedriftene med, men er avhengige av et bredt spekter og mangfold for å lage ei god messe, og det var viktig for oss å ikke kjøre igang med ei glissen messe. Det ville ikke være bra for noen, og man kunne risikere å ødelegge grunnlaget for framtidige Lionsmesser. Derfor valgte vi å avlyse, når alle frister var ute, uten at vi fikk tilstrekkelig påmelding, sier de tre.

Svein Enoksen understreker at de har et kjempegodt samarbeid med næringslivet og butikkgruppa.

– Det vil jeg understreke, og det samarbeidet skal vi videreføre. Det er viktig for oss, sier han.

Arild Dahle og Roger Jacobsen sier det kan være flere grunner til at utstillerne er avventende.

– En ting som helt sikkert påvirker dette, er usikkerheten rundt flystasjonens fremtid. Folk er forsiktige, og fra næringslivet meldes det jo om sviktende omsetning. I slike tider kan det føre til endel bedrifter og utstillere velger bort deltakelse på Lionsmessa, mener de to.

– Revitalisert messe neste år

Men trioen fra Lions lover å komme sterkt tilbake neste år - med ei revitalisert messe. De røper at det jobbes med nytenkning for å gi arrangementet en ny vri.

– Ja, nå jobbes det målbevisst mot Lionsmessa 2018. Vi vil tenke nytt, og må kanskje endre på strukturen for å skape ny interesse og giv rundt messa. Vi ønsker også at det skal skje noe ekstra på Andenes i messe-helga. Derfor tenker vi høyt rundt samarbeid med andre, det kan være alt fra konserter til dansegallaer og andre ting. Vi tar gjerne imot innspill og forslag. At messa har utspilt sin rolle, tror vi ikke. Tvert i mot. Utstillerne forteller om kjempegod respons, det gjelder blant annet bilforhandlerne i regionen, sier de to.

Lotteri som vanlig

Svein, Arild og Roger understreker at det årlige Håndslag-lotteriet går som planlagt.

– Her er det som vanlig veldig gjeve premier, og engene går til Lions ideelle arbeid i lokalsamfunnet. Messa er en viktig inntektskilde for Lions Club Andenes og Lions Club Andøy - og vi håper folk støtter opp om lotteriet, slik at inntektstapet ikke blir for dramatisk når messa uteblir. Klubbene forventer å tape 150.000-200.000 kroner på å avlyse årets messe, og det vil nødvendigvis medføre lavere aktivitetsnivå. Så benytt sjansen til å støtte vårt arbeid gjennom lotteriet, oppfordrer de tre.

Trioen opplyser at det legges opp til at Lionsprisen - som vanligvis deles ut på messa - skal gå som planlagt, selv om messa avlyses.

– Tildelinga skjer trolig 17. juni, da begge klubbene har arrangementer for å markere Lions International’s 100-årsjubileum. Andenesklubben feirer dessuten 50 år i år, tilføyer Arild Dahle, Svein Enoksen og Roger Jacobsen.