Bakgrunn: Politikerne vil avvise plan før høring

– Det første som sto på trykk i media var «Det nye Brattåsen». Da er på mange måter premissene for folks forståelse av hva området skal bli lagt, sa Jakobsen under møtet mellom kommunen, naboer til det planlagte området og tiltakshaver Ryt Invest/Alf Brekken.

Naboer hadde møtte folketallig opp for å delta på møtet.

Rådmann Ola Morten Teigen gikk først gjennom prosessen. Formannskapet i Hadsel har innstilt til kommunestyret at planforslaget for industrifeltet på søndre Børøya ikke sendes på offentlig ettersyn. Dette mener Jabobsen blir helt feil.

– Jeg har lest innspillene fra naboene til planstarten. Den driften naboene ser for seg at vi skal ha, ville ikke jeg hatt heller som nabo. Det er skapt et feil inntrykk gjenno media. Derfor mener jeg at planen må legges ut til offentlig ettersyn. Da får alle den informasjonen de trenger, slik at en ikke tar en avgjørelse på feil grunnlag.

Hanne Tufthaug er nærmeste nabo til planlagt industrifelt: – Håper politikerne står på sitt og stopper planene Hanne Tufthaug fikk applaus da hun gikk ned av talerstolen i kommunestyresalen mandag kveld. Hun håper nå kommunestyret står på det vedtaket formannskapet tok i forrige uke. – Lite støv og støy

Et av hovedinnvendingene fra naboene har vært støv fra en planlagt lossing av singel/strøsand. Dette mener Jakobsen vil være en så liten del av virksomheten at det ikke vil være et problem.

– I dag har vi leveranser av singel tre ganger i året. Vi kan se for oss i fremtiden at vi kan få lossing av grus opp til seks ganger i året. Denne lossingen vil foregå på en tid av døgnet som ikke vil være sjenerende for naboene. Støvet fra denne type singel er også svært lav. Dette vil være en veldig liten del av driften vår.

Trafikk var en annen innvending som kom inn i forbindelse med planforslaget.

– Industriområdet vil bestå av oppstillingsplass for utstyr, et serviceområde og kontorer og administrasjon. Mye av utstyret vi vil ha lagret der er utstyr som ikke er i bruk.

Jakobsen fortalte videre av de om lag førti ansatte Alf Brekken har i Hadsel, så er tjue stasjonert på Børøya i dag. Han påpekte også at bekymringene beboerne hadde for brøytebiler og støy derfra, ikke ville være et problem.

– Det vil være tre brøytebiler parkert på Børøya. Sånn vi har det i dag så har vi førti mil med vei vi brøyter for Statens Vegvesen. Derfor har vi stasjonert ut bilene rundt om i Vesterålen. Dermed vil støyen være minima også her.

Ingen plass å være

Jakobsen håper nå politikerne sender saken ut på offentlig ettersyn.

– Vi har fulgt spillereglene og området er regulert for industri. Dessverre er det kommet ut mye feilinformasjon i media som gjør at naboer har feil inntrykk. Derfor håper jeg politikerne nå går til skrittet og se bort fra formannskapets vedtak og sender planforslaget ut på offentlig ettersyn.

Om ikke kan Alf Brekken stå uten næringsareal innen kort tid.

– Vi har leiekontrakt med en huseier som går ut innen året er omme. Derfor må vi få fortgang i dette også.

– Hva gjør dere om dere ikke får dette gjennom?

– Jeg vet ikke. Det er ingen alternativer slik vi ser det akkurat nå. Det fins ikke næringsarealer å ta av. Det har også kommunen sagt i flere tilfeller.

Avgjøres torsdag

Torsdag skal saken opp i kommunestyret. Det kan ende med at formannskapets innstilling vedtas. Da vil ikke Ryt Invest og Alf Brekken kunne komme noen vei med saken.

Et annet mulig utfall er at kommunestyret går imot formannskapets innstilling og sender saken ut på offentlig høring. Da vil saken ligge ute i seks uker på høring slik at nye innspill fra befolkningen kan komme inn før en endelig avgjørelse kan tas. Etter innspillene er tatt inn og sett gjennom av administrasjonen, vil så en ny sak eventuelt bli fremmet politisk.