Kultursjefkollegiet i Kultursamarbeidet tok i høst initiativ til å se nærmere på et regionalt samarbeid innenfor det kommunale ungdomsarbeidet. Et av tiltakene var et regionalt samarbeid mellom ungdomsrådene.

Ungdommene selv uttrykte på et seminar i mars at de syntes det var inspirerende og lærerikt å møte ungdommer fra hele regionen. Ungdommene ønsker å kunne møtes regionalt for å dele erfaringer, og samarbeide om tiltak.

Kultursjefskollegiet har nå fulgt opp ungdommenes initiativ. Det er nå bestemt at det skal etableres et regionalt forum for ungdomsråd. Ungdomsrådene ønsker at administrasjonen i kommunene er med og tilrettelegger for dette.

Kulturkontorene i Andøy, Sortland og Øksnes har sagt seg villig til å lede dette arbeidet.