Slik foreslår Byggmester Karl Behrens å utnytte tomta.

Bygging i kvartal 13 har ridd planmyndighetene og Sortland-politikken som en mare i mange, mange år. Og når det nå endelig forelå et forslag til utbygging, møtte det sterk motbør ut fra både estetikk og utbyggerens ønske om å gå bort fra reguleringsplanens krav til parkering i kjelleretasjen.

Byggmester Karl Behrens ønsker å bruke første etasje på gateplan til parkeringshus. Firmaet vil også bygge bare 17 av de 27 parkeringsplassene de etter planen skulle bygget, og etter flere runder med planmyndighetene, har rådmannen innstilt på at planene bør godkjennes.

Til formannskapet som samles i dag har rådmannen etter en helhetlig vurdering kommet til at det er i fellesskapets interesse at kvartalet blir bygd ut, og at det derfor bør gis dispensasjon.

Les mer i dagens utgave av Sortlandsavisa, der blant annet Svein Roar Jacobsen (Ap) er skeptisk til å gi byggetillatelse.

Les også et leserinnlegg om saken, der ex-redaktør i VOL/ SA Gard Michalsen reiser spørsmål ved om det har noe for seg å planlegge noe som helst, all den tid det åpnes for dispensasjoner.