Det opplyser daglig leder Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak AS til VOL.

Om det er skrei, torsk eller kysttorsk er det mange som lurer på. Endresen sier at fangsten ble tatt langt til havs, der kysttorsken ikke råder grunnen.

- De lærde strides om dette. Det skulle vært spennende å få en forsker hit for å se på fisken, sier han.

Les også: Skreien er på vei

Ujevnt fiske

Så fortsatt er fisket veldig ujevnt. Volummessig ligger mottaket faktisk foran fjoråret, men det kommer av at det er landet mye sei så langt i år.

250 gjestearbeidere har ankommet Øksnes.

- Hva gjør dere med dem når skreisesomgen ikke er kommet i gang?

- De fleste er helt eller delvis sysselsatt. Men det er utfordringen med å ha en slik jobb. Den sene oppstarten rammer også de norske arbeiderne som jobber her, også transportnæringen og produsenten av isoporkasser, sier Endresen.

- Hva innebærer den sene oppstarten for selve bedriften?

- Fisken vi skulle solgt i går får vi aldri solgt. I ferskmarkedet må vi avlyse avtaler og kampanjer, det er ikke bra.Men Endresen peker på at egentlig er det normalt med et skreiinnsig på denne tiden av året. Det er de siste årene som har vært unormale med en langt tidligere oppstart.

Mange fremmedbåter

Mange fremmedbåter har ankommet Øksnes. Tirsdag hadde Myre Fiskemottak AS 60 båter ute på feltet.På juksa ble det tatt opp til 1200 kilo og på garn mellom 700 og 3.000 kilo.

Og det ingen problemer med avsetningen.

I Øksnes er det så langt i år landet 1.040.976 kilo torsk rund vekt. På samme tid i fjor var tallet 1.829.861 kilo.

Seifangstene utgjør 2.128.359 kilo, mot 1.417.162 kilo i 2015.

Andøy ligger litt foran med 1.273.234 kilo i 2016.

Verdien av torskefangstene levert Øksnes i år utgjør 14,7 millioner kroner.

I Lofoten er det bare registrert små landinger så langt i 2016.