Forurensingsproblem: – Vi er avhengig av gode tips fra publikum