Telenor: – Det er ikke alltid praktisk mulig å rykke ut døgnet rundt til alle steder

foto