– Han har viet 20 år av sitt liv til gang- og sykkelvei

foto