Vesterålen Matfestival skal bidra til at unge spiser mer sjømat