– Entreprenøren har gitt jernet og det er hyggelig å åpne veien før antatt

foto