– Vi har fått i fanget en sak som skaper strid mellom by og land

foto