– Har funnet såpass mange harer at vi antar der er sykdom