I Bø kommune har man vedtatt å motta ytterligere fem flyktninger. I formannskapsmøtet orienterte skolesjef Hans-Kristian Pettersen om status for kommunens flyktningmottak så langt.

– Hittil har vi mottatt 25 av 25, så har vi sagt ja til at vi får fem til, slik at vi har 30 så langt. Nå ser det ut som vi får de siste fem – men vi kunne fått enda flere. Vi kunne fått en familie på 11, med to voksne og ni barn, men det har vi ikke kapasitet til. Da måtte vi ha oppbemannet med tre til fire stillinger ekstra innen skole og barnehage, sa han.

Per må er status for flyktninger at man har mottatt 30, men det ser ut til at man kommer til å endre på 35 mottatte flyktninger i Bø.