– De som syter mest, har som oftest ikke grunn til det