Mari Trommald, som har vært styreleder i Nordlandssykehuset HF, har fått ny jobb og trekker seg med umiddelbar virkning.

Hun går inn i ei stilling som leder for avdeling for Helse og Velferd i Kommunenes Sentralforbund (KS) fra 1. januar 2024.

– For å utelukke potensielle rollekonflikter mellom ny rolle i KS og som styreleder i Nordlandssykehuset HF, velger Trommald å fratre med umiddelbar virkning, skriver Helse Nord i ei pressemelding.

Helse Nord tar sikte på å utnevne et nytt styre for perioden 2024–2026 i februar. I mellomtiden trer nestleder Trine Karlsen inn som styreleder.