Gaselle: – Vi har tatt det suksessivt, men også tatt sjanser

foto