I tillegg til de helt ledige er det 745 delvis ledige og 331 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 2 488 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen det siste året gjelder for alle alders- og yrkesgrupper.

Rekrutteringsutfordringer

Arbeidsledigheten i Nordland er svært lav og nedgangen fortsetter i september på tross av mørke skyer i form av renteoppgang, økte strøm- og matvarepriser og internasjonale uroligheter. Fra alle deler av næringslivet meldes det om store utfordringer knyttet til rekruttering av arbeidskraft.

– Strømpris har nok større innvirkning på næringsliv og folks lommebok enn renteøkningen foreløpig representerer. Derfor ser vi fortsatt gode tider i Nordland, sier direktør ved NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

Generelt lav ledighet

Hele 20 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,0 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,0 prosent og Vefsn 0,8 prosent.

For Vesterålens del er det Hadsel og Andøy som har fått flest innbyggere i jobb.

I Hadsel har 40 personer fått seg jobb i løpet av perioden, mens det i Andøy er 32 mennesker som kan møte dagen med å ha arbeid å gå til.

KommuneAntall helt ledigeEndring fra i fjor (prosent)
Hadsel47- 46
30- 6
Øksnes57- 25
Sortland8424
Andøy19- 63