– Hvordan skal Andøy forvalte lov om boligsosialt felt?