Klimaprosjektet Zerokyst jobber for å få gjennomført et grønt teknologiskifte i fiskeri- og havbruksnæringen, skriver NRK Nordland.

Prosjektleder Erik Ianssen forklarer at Zerokyst ønsker å bidra til et kutt på 50 prosent av utslippene i sjømatnæringa.

– Da er det greit å vite hva utgangspunktet er. Hvor mye slipper vi ut nå, og hva er målet?

I forbindelse med å finne utgangspunktet har Stakeholder AS utarbeidet en rapport på oppdrag fra Zerokyst.

Den viser at sjømatnæringa i Norge slapp ut mellom 1.5 og 1.85 millioner tonn CO₂ i 2021.

Til sammenligning er klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart 1.1 millioner tonn.

Erik Ianssen i Zerokyst sier til NRK at det ikke er overraskende at det er store utslipp i sjømatnæringa, men at det er viktig at det blir jobbet med å få enda mer presise tall.

– Det er ingen som har forholdt seg til tallene før. Det har vært sagt at vi skal kutte femti prosent, men ingen som vet hva vi skal kutte fra og hvor vi skal, sier han til statskanalen.

– Den aller største utfordringene ligger i oppdrettsnæringa. Der snakkes det om en tredobling i volum samtidig som forbruket av diesel skal ned med femti prosent, sier Ianssen og legger til:

– Da snakker vi om at det må brukes en helt annen teknologi enn det gjøres i dag.