Fylkesråden bevilger nå i overkant av èn million kroner til prosjektet, heter det i en pressemelding.

Målet med prosjektet er å koble unge i utenforskap med behovet for regional innovasjon og utvikling, slik at de kommer ut i arbeid i egen region. 30 unge skal kvalifiseres og få sin fremtidige digitale arbeidsplass i Vesterålen. – Jeg mener at dette prosjektet kan være et godt tiltak for å få ungdom som har falt utenfor skolen til å «starte på nytt». Prosjektet vil kunne gi unik erfaring i hvordan lokalsamfunnet og den enkelte kan nyttiggjøre seg av uformelle kompetanse disse ungdommene innehar. Jeg håper at GAIA Talent kan bli ett av flere tiltak som kan gå inn i utenforskapsstrategien til fylkeskommunen, sier fylkesråden. Hun synes ellers det er svært positivt for det videre arbeidet at  Sortland videregående skole har signalisert at de ønsker å inngå et samarbeid med prosjektet.

– Stor dag

Bevilgningen blir mottatt med stor begeistring. – Dette er en veldig stor dag for GaiaVesterålen, og ikke minst GaiaTalent. Jeg vil på vegne av oss og våre samarbeidspartnere takke for tilliten dere nå gir oss. Denne støtten betyr enormt mye og gjør at vi virkelig kan gå i gang med arbeidet mot utenforskap i nord. Dette skal vi gjøre gjennom å koble utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene, med mål om å skape 30 arbeidsplasser, sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaVesterålen/GaiaTalent.

Bredt samarbeid

Gaia Talent er et samarbeidsprosjekt mellom Gaia Vesterålen, Lofotr Næringsdrift, Sortland kommune og Kunnskapstrening IT. Lofotr Næringsdrift er prosjekteier. Av andre samarbeidspartnere kan nevnes:  Sintef Digital, Nordlandsforskning, Vesterålen IKT, Deadline Media, Nav, Bodø2024, samt kommuner i regionen.