Politiet ut for å bistå ved Ryggedalstunnelen

foto