NRK erfarer at det planlagte testsenteret for oljevernberedskap på Fiskebøl vil få ytterligere bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil ikke overfor NRK bekrefte at det vil komme penger til Fiskebøl. Overfor NRK sier han at et test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning i arktiske strøk ikke skal ligge i Horten. Dette på tross av at spørsmålet er pålagt utredet i Kystverket.

– Vi jobber videre med dette, bekrefter Skjæran til NRK.

14. juni i fjor meldte Solberg-regjeringen at et testsenter for bekjempelse av akutt forurensing skulle etableres på Fiskebøl i Hadsel. Prislappen var beregnet til 300 millioner kroner. Byggingen skulle starte i 2023. Det er allerede bevilget 25 millioner kroner til senteret.

– Senteret vil både kunne bli et nasjonalt øvingssenter for opprydding av akutt forurensning på strender, og vil også kunne ta en rolle som et internasjonalt senter for øving i arktiske forhold, opplyste regjeringen.

Ved senteret skal de teste ut teknologi, prøve ut materiell og holde øvelser for dem som skal ut og rydde i utfordrende værforhold når en hendelse inntreffer, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

VOL har vært i kontakt med ordfører Aina Nilsen i Hadsel kommune. Hun ønsker ikke å uttale seg i saken før hun vet mer.