Nordland fylkeskommune utvider leieforholdet ved Bussterminalen

foto