– Man vil kunne se uniformert politi og militære som er bevæpnet