Hadsel vil bruke 23 millioner for å sikre Innlandet skole