Partene i jordbruksoppgjøret gikk mandag fra hverandre – uten å ha kommet til enighet. Det blir nye samtaler tirsdag.

– Situasjonen er fortsatt uavklart. Partene har vært i intense forhandlinger i dag, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til NTB.

Litt etter klokka 23 melder NRK at det blir nye samtaler tirsdag, selv om den selvpålagte fristen utløp mandag.

Nye samtaler tirsdag

Staten og bondeorganisasjonene hadde flere møter gjennom helgen, og søndag pågikk forhandlingene til over midnatt, uten å bli enige. Mandag formiddag og ettermiddag fortsatte møtene, men avstanden blir fremdeles beskrevet som stor. Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

– Det strammer seg til. Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold, sier Jakobsen.

Ifølge kilder tett på forhandlingene var det ventet en avklaring i løpet av mandagen, selv om partene også kan velge å fortsette samtalene utover i uka. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har brutt forhandlingene hvert år i denne stortingsperioden, mens Bondelaget skrev under på en avtale i fjor og året før.

- Følger ikke opp

Før forhandlingene i jordbruksoppgjør tok tok til, uttalte leder av Nordland Bondelag, Ståle Nordmo, at regjeringa ikke følger opp stortingets målsetting om å redusere inntektsforskjellene mellom landbuk og andre grupper.

- I jordbruksmeldinga sto det at mellomstore bruk skulle prioriteres, for å få inntektsøkning. Vi har fått et tilbud som er på 9.000 kroner. Inntektsøkningen er ikke god nok. Andre arbeidsgrupper har fått 16.7000 kroner, noe som heller ikke er bra nok når jordbruksmeldinga faktisk sier at inntektsgapet skal tettes. Slik det er nå blir ikke gapet tettet, men di stedet så øker det fordi bønder har lavere inntekt. Regjeringa legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer, uttalte Nordmo til VOL for et par uker siden.