Omsetning av eiendommer i Hadsel kommune

Møysalveien 91 (Gnr 1, bnr 44) er solgt for kr 650.000 fra Pål Even Karstensen og Thor Fredrik Karstensen til Jan Arne Svendsen og Marit Svendsen (01.04.2014)

Andel av Gnr 73, bnr 60 er overdradd for kr 344.000 fra Knut Jarle Andreassen til Marita Yvonne Håheim (01.04.2014)

Einar Lunds gate 2 A (Gnr 65, bnr 1057) er solgt for kr 1.300.000 fra Lisa Renee Larsen og Royer André Larsen til Ida Elise Skau (01.04.2014)

Gnr 97, bnr 1 er overdradd fra Helga Annie Mathilde Mathisen til Ernst Ingdon Torbjørn Mathisen (02.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 97, bnr 31

Overdragelsen omfatter også Gnr 97, bnr 44

Gnr 53, bnr 12 er overdradd fra Karl Arnt Aas til Anne Britt Aas (02.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Skolebakken 30 (Gnr 53, bnr 27)

Andel av Nordnesveien 12 (Gnr 65, bnr 320) er overdradd til Freddy Jakobsen og Trine Søberg Jakobsen (04.04.2014)

Andel av Møysalveien 137 (Gnr 1, bnr 53) er overdradd fra Birger Lindseth til Birgit Hammer Lindseth (04.04.2014)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 149

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 150

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 151

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1, bnr 152

Andel av Vierveien 41 (Gnr 66, bnr 396) er overdradd for kr 400.000 fra Rita Marianne Johannessen til Ståle Stordahl (07.04.2014)

Haugveien 21 (Gnr 51, bnr 86) er overdradd fra Oddbjørg Jensine Fleines til Kari Borch Fleines, Liss Harriet Fleines, Per Ola Fleines, Ståle Fleines og Lill Bente Olsen (07.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 51, bnr 87

Overdragelsen omfatter også Sjøgata 37 (Gnr 52, bnr 505)

Haugveien 21 (Gnr 51, bnr 86) er solgt for kr 1.250.000 fra Kari Borch Fleines, Liss Harriet Fleines, Per Ola Fleines, Ståle Fleines og Lill Bente Olsen til Kristine Larsen (07.04.2014)

Salget omfatter også Gnr 51, bnr 87

Gnr 65, bnr 946 er overdradd fra Kai Frank Kiil til Remi Erlend Knutsen (08.04.2014)

Gnr 75, bnr 118 er solgt for kr 70.000 fra Audhild Fjølstad til Tor Pedersen (09.04.2014)

Andel av Idrettsveien 13 (Gnr 52, bnr 781) er overdradd fra Sølvi Pedersen til Jan Steffensen (09.04.2014)

Andel av Skarveien 23 (Gnr 65, bnr 541) er overdradd til Lisa-Marie Klausen og Axel Agnar Pedersen (11.04.2014)

Gnr 12, bnr 63 er overdradd fra Jan Per Nilsen til Ivar Henry Korneliussen (14.04.2014)

Andel av Coldevins gate 9 (Gnr 52, bnr 140) er overdradd fra Oliva Johanna Johnsen til Ørjan Andreas Kolbjørn Johnsen (14.04.2014)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 52, bnr 582

Gnr 62, bnr 55 er solgt for kr 625.000 fra Anne Nursyna Pettersen til Liudas Sereika (14.04.2014)

Gnr 65, bnr 1158 er solgt for kr 811.740 fra Trollfjord Kraft as til Lille Børøya Barnehage as (15.04.2014)

Gnr 62, bnr 124 er solgt for kr 40.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Vesterålen Padleklubb (15.04.2014)

Andel av Gnr 11, bnr 6 er overdradd fra Alf-Helge Olsen-Røst til Stein Johnny Olsen (15.04.2014)

Gnr 23, bnr 17 er solgt for kr 200.000 fra Terje Sigurd Fjordbakk til Cathrine Taule Fjordbakk (08.04.2014)

Nordre vei 3 A (Gnr 65, bnr 681, seksjon 1) er solgt for kr 1.300.000 fra Sylvia Helene Kristiansen til Benthe Kristiansen Kildahl og Kurt Hallgeir Kildahl (23.04.2014)

Skolebakken 25 (Gnr 53, bnr 110) er overdradd fra Anne Britt Aas til Magnar Erling Aas (23.04.2014)

Andel av Parkveien 14 (Gnr 52, bnr 757) er solgt for kr 625.000 fra Anja Kristin Andersen til Mari Andersen (29.04.2014)

Kilde: Statens kartverk