Denne uka kunne Bladet Vesterålen melde at Avinor utsetter utbyggingen av flyplassen på Stokmarknes. Det begrunnes med økonomi og fallende passasjerantall.

- Dette er sirkelargumentasjon, hevder fylkespolitiker og flyentusiast Arne Ivar Mikalsen (V). Han er naturlig nok svært skuffet over utsettelsesplanene. Fra flyplassen i Bodø opplyser hadselværing og vesteråling Mikalsen at de som reiser ut og inn av flyplassen på Stokmarknes svært ofte får sine reiser kjøpt og betalt av enten det offentlige eller sine arbeidsgivere.

- Det er klart at Stokmarknes ikke kan bli noen nærflyplass dersom man velger å sementere dagens ordning, som gjør at Widerøe for alle praktiske formål ikke får konkurranse ut og inn av Vesterålen.

- For det offentlige, for det private næringsliv, og for folk flest vil det med andre ord fortsatt være kunstig høye priser ved Stokmarknes flyplass. Da vil passasjertallet naturlig nok ikke stige nevneverdig, snarere akkurat det motsatte, som vi nå ser. Og folk vil kunne hevde at man fortsatt sentraliserer. Men la meg understreke at Widerøe ikke kan lastes for dette, sier Mikalsen.

Ved flyplassen på Stokmarknes er det veldig stor rift om de få rabatterte billettene som finnes. I andre markeder har man sett at prisene faller når konkurransen øker. Inn og ut av Vesterålen er det imidlertid ingen konkurranse om kundene. Fordi infrastrukturen med dagens bane gir et svært marginalt utvalg av mulige flytyper. Mikalsen har tidligere spådd at andre selskaper vil være raskt på banen når lengre rullebane gjør det mulig for deres fly å lande og ta av, ikke bare på Andenes og Stokmarknes, men også på ny flyplass i Lofoten. Mikalsen håper man kan bevege seg bort fra dagens situasjon, som han mener i praksis er monopol.

- Svært mange Vesterålinger reiser til Evenes i dag, og jeg tror Avinor undervurderer hvor mange som ville velge å fly direkte fra Stokmarknes dersom dette var mulig.