- Siste dag for innspill og søknad om utsatt høringsfrist angående sentrumsplanen for Stokmarknes er i dag den 8/1-2016. Det opplyser kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen til VOL.

- Innspill og søknader om utsettelse må være poststemplet i dag for å komme med. Søknader må være begrunnet, dvs. at her må oppgis en god grunn for at man ikke har kunnet avgi innspill tidligere.

- Det er innvilget tre søknader om utsatt høringsfrist etter en konkret vurdering. Det understrekes at selv om disse har fått utsatt frist så er det ikke gitt en generell utsettelse av fristen. De tre er:

  • Fylkesmannen i Nordland

  • Nordland fylkeskommune

  • Stokmarknes vel

Det er så langt kommet 22 innspill til planen, opplyser Haakonsen. Her kan du lese mer om sentrumsplanen.