Banksjef Tore Karlsen tror lokal tilhørlighet er en av årsakene til den store kundetilstrømmingen og det solide overskuddet.

– Vi opplever at lokal tilstedeværelse og rollen som lokalbank blir stadig viktigere, og tolker den sterke kundetilgangen og veksten som en bekreftelse på dette. Behovet er stort for personlig og relevant rådgivning knyttet til livshendelser, sier han til HT.

Les også: Sparebanken flytter inn i gulgrønt bygg

Utlånsvekst

Resultatet før skatt økte fra 34,4 millioner kroner i 2014 til 38,1 millioner i 2015. Bare toppåret i 2010 med etresultat på om lag 40 millioner var bedre.

Næringslivet og privatkunder har bidratt til at utlånsveksten i Harstad Sparebank økte med 18 prosent i løpet av 2015, noe som ifølge Karlsen er hele tre ganger høyere enn den generelle markedsveksten på utlån.

Les også: – Dette blir det nye finansstrøket på Sortland

Gaver og sponsing

Banken er opptatt av at hele bankens overskudd fordeles lokalt.

Banken har i 2015 samlet tilført kr 10 millioner til lokalt samfunnsbidrag i form av gaver, sponsing og utbytte til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

–De siste 5 årene har det samlede samfunnsbidraget til kultur, idrett og samfunnsutvikling vært kr 32 mill. Dette utgjør mer enn 25 prosent av samlet overskudd i perioden, sier Karlsen.