Domstolene må kutte kraftig – advarer om konsekvenser