En gutt i tenårene er i Vesterålen tingrett dømt for en rekke tilfeller av vold.

Det var på en privatfest i Øksnes i januar i år at han uten forvarsel skal ha utøvd vold mot fem personer som befant seg på festen.

Tiltalte frikjennes for ett av tiltalepunktene. Han dømmes til 90 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Tiltaltes unge alder trekker i formildende retning, skriver retten.