Vesterålen regionråd har de siste ukene lyst ut stilling og snakket med aktuelle søkere til en nyopprettet stilling som prosjektleder for et prosjekt som skal utrede en mulig storkommune i Vesterålen.

Les også: Regionrådet skal nå utrede storkommune

Nå blir det likevel ikke aktuelt å ansette ny prosjektleder, på grunn av manglende finansiering.

- Vi fikk tidligere veldig sterke signaler om støtte fra departementet, om enn noe mindre enn de 3 millionene som vi hadde søkt om til dette prosjektet. Nå viser det seg at departementet har lagt seg på en lik sum for alle kommunestrukturprosjekt, som er 500.000 kroner. Da falt det finansielle grunnlaget for å opprette prosjektlederstillingen, forklarer sekretariatsleder Silje Kristoffersen.

Les også: Ber om 3 millioner til å utrede storkommune

Ut på anbud

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd fattet dermed et vedtak om at jobben heller skal legges ut på anbud.

- Med den kommuneøkonomien vi har nå, så vi ikke noe annet valg. Vi har investert mye tid i dette, og ønsket å ha en prosjektleder. Dette var et prosjekt vi ville bruke tid på å informere, involvere og å få tilbakemeldinger, sier Kristoffersen.

Skal finne fordeler og ulemper

Det blir altså likevel en utredning av fordeler og ulemper med en eventuell storkommune.

- Vi vil nå gå ut til eksterne kompetansemiljø, også lokalt. Sekretariatet og rådmennene skal nå lage en bestilling som får med det som er viktig for vår region. Det vi har sett tidligere er nemlig at Telemarksforskning ofte har stukket av med anbudet, og at alle kommuneutredningene er veldig like.

Prosjektet vil legges ut på anbud i løpet av måneden.