Veterinærinstituttet vil ha mer aktiv forvaltning av villsvin