Mannen forgrep seg mot barnet over en lengre periode. Barnets unge alder og et betydelig antall overgrep gjør at mannen dømmes til seks måneders fengsel og til å betale oppreisning på 60.000 kroner.

Overgrepene skal ha foregått over en toårsperiode. Han skal ved flere anledninger ha lagt hånden i skrittet på barnet.

Den tiltalte mannen møtte ikke fram da saken kom opp i Vesterålen tingrett.

Retten satte likevel lit til fornærmedes forklaring, samt vitners forklaring om at mannen skal ha gjort liknende overgrep mot dem.

Dommen mot mannen var enstemmig.