Man må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende pris på torsken, skriver Kyst og Fjord. Prisene gjenspeiler riktignok at det store innsiget av torsk fortsatt ikke har startet.

– Det meste av torskefisket er konsentrert i Troms, der torsken beiter på silda. Trålerne har flyttet sitt fiske nærmere land, så skreien er i anmarsj, melder Råfisklaget.

De to første ukene i 2016, er leveransen av fersk torsk omtrent like mye som den har vært av fersk sei. Sammenlignet med fjoråret er dette en nedgang for torsken og en oppgang for seien. Mestparten fiskes med garn og leveres i Troms, skriver Råfisklaget på sine hjemmesider.

Snittprisen for torsken i årets to første uker er 21,93 kroner pr kilo.