Fjorårskullet ved Akademi Vest - en talentfull gjeng som satser på å bli enda bedre. Foto: Gard L. Michalsen

Interessen etter medieomtalen blant annet på VOL tidligere i vår har vært stor, og Akademi Vest har allerede en venteliste med et tjuetalls barn og unge som vil strekke seg litt lengre og bli enda bedre enn de allerede er å spille fotball.

Talentsatsingen handler om en fast ukentlig trening i Blåbyhallen på Sortland, der gutter og jenter som brenner ekstra for fotballen får et treningspåfyll av litt annen karakter enn de får i hjemmeklubben. Akademiet har fra før plass til 40 spillere, og Thomas Solheim i fotballakademiet sier til VOL at de nå vil vurdere hvordan de skal håndtere den gode tilgangen på nye søkere.

- Vi har fått påmeldinger fra både Andenes og Bø, og det er vi kjempeglad for. Utfordringen nå blir å få plass til alle, for ventelistene var allerede lange, sier Solheim.

Alle som var inne i opplegget fra før har fått tilbud om å beholde plassen videre, og i tillegg har man fått henvendelser fra 12 nye spillere. Inkludert dem som fra før sto på ventelista, har akademiet dermed et tjuetalls talenter mer enn det finnes plass for i dagens opplegg.

- Når påmeldingsfristen går ut 31. juli setter vi oss ned og vurderer hvordan vi skal gjøre det. Vi er litt usikre på om vi klarer å utvide antallet plasser, for det krever en del trenerkrefter og andre ting.

Solheim medgir at det er et luksusproblem, men lar det skinne gjennom at de veldig gjerne ønsker å finne en løsning slik flest mulig får sjansen til å bli med.

- Vi er kjempeglade for å få en slik respons. Vi håper å kunne tilby de som er interessert plass, men vi ser at det kan bli vanskelig. Vi håper at akademiet kan bidra til at de ungene som liker fotball kan fortsette satsingen. Det viktige er at vi klarer å holde kvalitet på opplegget, det må ikke bli flere deltakere enn vi klarer å yte kvalitet for.